11.12.2550

Massimo Vignelli 2จากประโยคด้านบน ซึ่งเป็นหลักในการออกแบบทั้ง 3 ข้อหลักๆที่ Massimo ใช้ในการออกแบบงานเกือบทุกๆชิ้นของเขา
ได้แยกย่อย ออกมา คล้ายๆลักษณะ ดังนี้

Semantically - ความมีเหตุมีผล มีประสิทธิภาพ
Pragmatically - การจัการกับสิ่งต่างๆอย่างละเอียดละออโดยมีพื้นฐานอยู่บนการปฎิบัติได้จริง
มากกว่าที่จะอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี
Syntactically - การเรียบเรียงหรือเรียงร้อยประโยค อย่างมีระบบและถูกกฎไวยากรณ์

นั่นคือ Massimo Vignelli มีหลักการที่เขายึดถือคือความเป็นระบบระเบียบ ความเรียบง่าย และ รูปทรงที่เป็นมาตรฐาน
หลักการคิดของ Massimo จะอิงพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิตเป็นหลัก เพราะรูปทรงเรขาคณิตเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดความ
สมบูรณ์แบบของทุกสิ่งทุกอย่างในการออกแบบ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นสากล ดูแข็งแรงสามารถสร้างรูปแบบต่อยอดความคิดของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ให้เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่นงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของวิกเนลลี่
ซึ่งใช้รูปทรงเลขาคณิตอย่างเห็นได้ชัด เพียงแค่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม รูปทรงกระบอก แต่ผ่านการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้งานดูท้าทาย สมบูรณ์ และแข็งแรงมั่นคง


เห็นได้ชัดว่า Massimo Vignelli ยึดหลักการของเขาและนำมาทำงานอย่างเคร่งครัด จนพัฒนาเป็นชิ้นงานที่ดู
เรียบง่าย ดูดี และ สมบูรณ์ เราจะสามารถเห็นงานที่มีความเป็นระบบระเบียบในตัวเองได้จากเกือบทุกๆงานของเขา
ไม่ว่าจะเป็นงาน Graphic design , Furniture Design หรือ Interior Design ก็จะมีรูปแบบ
ของการทำงานที่มีระบบคล้ายกัน งานจึงมีความเรียบง่าย แต่ เป็นระเบียบ ซึ่งอาจเป็นเพราะพื้นฐานงาน สถาปัต ของเขา
ที่เป็นพื้นฐานที่ถูกปูมาแล้วตั้งแต่วัยเด็กของเขา ก็ได้ ความเป็น สถาปัตในตัวเขา บ่งบอกถึงงานที่เป็นระบบได้ชัดเจน