2.04.2551

สถานที่ผลิตงาน


ิจุดหมายที่เราได้เดินทางไปเพิ่มความรู้ใหม่ให้ตัวเองก็คือโรงพิมพ์กระดาษ
อาจจะเห็นว่าไม่เห็นน่าสนใจเลย แต่สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์
ต่อนักออกแบบ และนักศึกษาศิลปะอย่างเราๆอย่างมากมาย
เทคนิคทั้งหมดนั้นถูกสร้างสรรค์ได้ตราบเท่าที่เราจะมีปัญญาคิด
ทั้งการพิมพ์ราคาถูกสุด ไปจนถึงการพิมพ์ที่หรูหราจำนวนมากมายมหาศาล
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น โรงพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่นั้นก็ไม่สามารถพิมพ์งานให้เราได้ในจำนวนน้อยๆ
พี่ที่เป็นฝ่ายผลิตบอกกับเราว่าต้อง 3000 เล่มขึ้นไปต่อหนึ่งครั้ง
จึงจะถือว่าคุ้มค่าเพราะค่าใช้จ่ายที่จะตามมาก็มีเลขศูนย์ต่อท้ายจำนวนเยอะเช่นเดียวกัน
ดังนั้นหากเราต้องการพิมพ์ในจำนวนน้อยๆก็น่าจะสั่งเป็นดิจิตอลปรินท์จะสะดวกกว่าเยอะ
สิ่งที่เราได้จากการเดินทางในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นความรู้ใหมที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว