11.19.2553

คำแปล

การเขียน blog
พื้นที่ส่วนตัวที่สามารถพูดอะไรก็ได้
คำบอกเล่าเหล่านั้น จะถูกเก็บไว้อย่างดี
เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นความทรงจำของคนอ่าน
ทั้งภาพ ตัวหนังสือ
ที่ไม่เคยหายไป..
โดยเฉพาะ 'คน' หรืออะไรก็ตามที่ถูกเขียนถึง
วันนี้ฉันไม่มีอะไรจะเขียน
ที่จริงก็มี แต่ไม่อยากพูดถึง
อยู่นิ่งๆ เฉยชา(คงจะ)ดีกว่า
.
.
เดี๋ยวก่อน
.
.