3.07.2554

" โลกที่เธอไม่ให้ฉันเข้าไป "

มีความจริงอยู่อย่าง
เหงา
เศร้า
เจ็บปวด
โลกของเขา สวยงาม แม้จะบางเบา
แต่เหมือนสีขาว
น่าอิจฉา
โลกของฉัน แข็งแรง แต่จำกัดสีไม่ได้
บางที่ก็ถูกผสมไปด้วยความหยาบ จากหัวใจของฉัน
สีขุ่น เกือบจะเป็นสีดำ
เราอยู่ในโลกใบเดียวกัน
แต่เธอมีอีกโลกหนึ่ง
ห่างไกล ฉันไปไม่ถึง
เธอเองก็จำกัด โลกที่เธอไม่ให้ฉันเข้าไป..