1.20.2551

ทาง ม้า ลาย
ขาว ดำ
ดำ ขาว
ข้าม ไม่ข้าม
ลาย ไม่ลาย
........
<เห็นแล้วอยากข้ามจริงๆ>