4.27.2553

แมนไทแลว แมวไทยแลนด์..

วันอาทิตย์ไปอัมพวา
สิ่งที่เพลิดเพลินที่สุดในครั้งนี้คงจะเป็นแมวไทยแลนด์

แต่ร้อนชะมัด !!!!!!